Categori: Heb ei gategoreiddio

Dylai Cymru roi blaenoriaeth i’w phlant sy’n derbyn gofal

Dylai Cymru roi blaenoriaeth i'w phlant sy'n derbyn gofal; dyna neges Comisiynydd Plant newydd Cymru wrth iddi lansio ei Hadroddiad Blynyddol.

Comisiynydd Plant Cymru yn cyflwyno neges ddigysur i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn

Mae gormod o blant yn Nghymru yn methu cael plentyndod teilwng oherwydd effeithiau beichus tlodi plant '“ dyma'r neges ddigysur sy'n cael ei chyflwyno i'r CU heddiw (1 Gorffennaf 2015) gan Sally Holland, comisiynydd plant newydd Cymru.

Ymateb i adroddiad ‘How Safe 2015’ yr NSPCC

'O'r ffigurau yma mae'n edrych yn debyg fod plant, pobl ifanc ac oedolion sydd wedi goroesi cam-drin mewn plentyndod, yn ymddiried mwy yn y system gyfiawnder ac yn teimlo y bydd pobl yn gwrando ac yn eu cymryd o ddifri pan fyddan nhw'n siarad allan.

Dysgu’r Gwersi: Ymchwiliad Pallial

Bydd adroddiad a gyhoeddir gan Gomisiynydd Plant Cymru heddiw (12 Ionawr 2015) yn mynd ati am y tro cyntaf i geisio canfod gwersi y gallai unrhyw ymgyrch yn y dyfodol eu dysgu. Mae'r adroddiad hefyd yn edrych ar oblygiadau Ymgyrch Pallial i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau gofal.

Comisiynydd Plant Cymru’n cwestiynu mynediad i blant anabl mewn ysgolion uwchradd

Mae adroddiad a gyhoeddir heddiw (18 Tachwedd 2014) sy'n amlygu hygyrchedd ar gyfer cadeiriau olwyn mewn ysgolion uwchradd yn datgelu bod y system gyfredol, sydd i fod i gynyddu mynediad i ddisgyblion anabl mewn ysgolion, yn annigonol.

Comisiynydd yn cwrdd â phobl ifanc Maes G

Bu'r Comisiynydd yn clywed barnau'n grwp cymunedol ym Mangor wythnos diwethaf.

Cyngor Ysgol Cathays

Bu aelodau o dim y Comisiynydd Plant yn ymweld â aelodau o gyngor Ysgol yn Cathays, Caerdydd.

Cynhelir gweminar arbennig gan ddisgyblion Casllwchwr

Ymwelodd y Comisiynydd Plant ag Ysgol Casllwchwr yn Abertawe ar gyfer gweminar Llysgenhadon Gwych

Lansiwyd Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant

Mae'r Comisiynydd Plant wedi lansio ei adroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2014.