Categori: Heb ei gategoreiddio

Comisiynydd Plant Cymru yn ymateb i gynlluniau ail-agor ysgolion yn Ionawr 2021

17 Rhagfyr 2020 Yn ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, dyma ddywedodd yr Athro Sally Holland, […]

Neges i ddysgwyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – asesiadau 2021

16 Rhagfyr 2020 Does dim dwywaith bod eleni yn mynd i fod yn flwyddyn y byddwn yn cofio am weddill […]

Comisiynydd yn croesawi cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ganlyniadau Lefel A

12 Awst 2020 Yn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg ynglŷn â chanlyniadau Lefel A, dywedodd yr Athro Sally Holland, […]

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad ynglŷn ag ysgolion, colegau a sefydliadau addysg yn dychwelyd ym mis Medi

9 Gorffennaf 2020 Yn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg am ddychwelyd i ysgolion, colegau a lleoliadau addysg ym mis […]

Cyhoeddi canlyniadau arolwg Coronafeirws a Fi

8 Mehefin 2020 Mae 54% o’r bobl ifanc 12-18 oed a gwblhaodd arolwg cenedlaethol ar y Coronafeirws yn pryderu y […]

Angen ‘diwygio’ cynlluniau i drechu tlodi plant

5 Mawrth 2019 Mae angen ‘diwygio’ dull Cymru o ymdrin â thlodi plant, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru. Mae’r Athro […]

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ar addysgu yn y cartref

1 Chwefror 2018 Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ynglyn ag addysgu yn y cartref, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: […]

Ymateb y Comisiynydd i adolygiad yr Ustus Goddard

Mewn ymateb i ganfyddiadau 'Adolygiad Macur', mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi pwysleisio y dylai lleisiau a phrofiadau'r dioddefwyr fod yn allweddol wrth lywio ymatebion llywodraethau a gwasanaethau statudol yn y maes hwn.

Grwp sy’n pontio’r cenedlaethau mewn digwyddiad yn y Senedd

Mae'r grwp Clwb Ni, sy'n cynnwys plant a phobl hyn, yn brysur yn cwrdd â'r Comisiynydd Plant a'r Comisiynydd Pobl Hyn yn y Senedd i rannu eu profiadau.