Categori: Heb ei gategoreiddio

Newyddion Llysgenhadon Cymunedol

Mae'n Llysgenhadon Cymunedol wedi bod yn brysur yn rhannu eu syniadau am bwysigrwydd hawliau i blant, mwg yn y brifddinas, a baw ci ar y llawr!

Digwyddiad i’r rhai sy’n gadael gofal 2014

Saethu! Sblashio! Neidio! Darllenwch am ein trydydd digwyddiad blynyddol i'r rhai sy'n gadael gofal.

Pryder cynyddol am wasanaeth diogelu sylfaenol

Mae plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed ac sydd yn y system gofal yng Nghymru yn dal i gael eu hamddifadu o'r hawl i gael 'llais' proffesiynol annibynnol, a elwir yn eiriolwr, bedair blynedd ar ddeg ar ôl i ymchwiliad uchel ei broffil (Tribiwnlys Waterhouse) i gam-drin plant mewn cartrefi gofal argymell y dylai'r gwasanaeth fod ar gel i bob plentyn sydd â chwyn.

Adroddiad Jillings

Datganiad wedi'i ryddhau gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru yn dilyn cyhoeddiad Adroddiad Jillings