Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Categori: Heb ei gategoreiddio

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb ac ynysu

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 9 Gorffennaf, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fel nes i nodi wythnos diwethaf, […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant Cymru yn ymateb i gynlluniau ail-agor ysgolion yn Ionawr 2021

Yn ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, dyma ddywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: […]

Darllenwch Fwy

Neges i ddysgwyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – asesiadau 2021

Does dim dwywaith bod eleni yn mynd i fod yn flwyddyn y byddwn yn cofio am weddill ein bywydau; blwyddyn […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn croesawi cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ganlyniadau Lefel A

Yn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg ynglŷn â chanlyniadau Lefel A, dywedodd yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad ynglŷn ag ysgolion, colegau a sefydliadau addysg yn dychwelyd ym mis Medi

Yn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg am ddychwelyd i ysgolion, colegau a lleoliadau addysg ym mis Medi, dywedodd Yr […]

Darllenwch Fwy

Cyhoeddi canlyniadau arolwg Coronafeirws a Fi

Mae 54% o’r bobl ifanc 12-18 oed a gwblhaodd arolwg cenedlaethol ar y Coronafeirws yn pryderu y byddan nhw’n colli […]

Darllenwch Fwy

Angen ‘diwygio’ cynlluniau i drechu tlodi plant

Mae angen ‘diwygio’ dull Cymru o ymdrin â thlodi plant, yn ôl Comisiynydd Plant Cymru. Mae’r Athro Sally Holland wedi […]

Darllenwch Fwy

Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ar addysgu yn y cartref

Ym ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth ynglyn ag addysgu yn y cartref, dywedodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru: “Rydw i wedi […]

Darllenwch Fwy

Adroddiad Jillings

Datganiad wedi'i ryddhau gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru yn dilyn cyhoeddiad Adroddiad Jillings

Darllenwch Fwy