Categori: Heb ei gategoreiddio

Rhoi sylwadau ar adroddiad ‘Rhyddid i ffynnu’ Pwyllgor Deisebau’r Senedd, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes:

“Rwy’n teimlo’n angerddol y dylai trafnidiaeth gyhoeddus fod yn rhad ac am ddim i holl bobl ifanc Cymru, ac mae’n […]

Addewid gan Gomisiynydd Plant Cymru i Bobl Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal

Dros ugain mlynedd yn ôl, o ganlyniad i fethiannau sylweddol i gefnogi plant mewn gofal, gwnaeth Cymru benderfyniad dewr, a […]

Ymateb Comisiynydd Plant Cymru i Adolygiad Ymarfer Plant Kaylea Titford

Yn ymateb i’r adroddiad ar 14 Mawrth, dywedodd y Comisiynydd Plant Rocio Cifuentes: “Mae adroddiad heddiw yn glir bod Kaylea […]

Datganiad y Comisiynydd Plant yn dilyn dedfryd Lewis Edwards

Dyma ddatganiad gan y Comisiynydd Plant Rocio Cifuentes yn dilyn dedfryd Lewis Edwards: “Mae’n annealladwy y raddfa o gam-drin a’r […]

Ymateb y Comisiynydd i alwad Llywodraeth Cymru i wahardd e-sigaréts

Ar hyn o bryd e-sigaréts yw un o’r prif faterion mae plant a phobl ifanc wedi trafod gyda fi. Mae […]

Y Comisiynydd Plant yn croesawu canllawiau newydd am wisg ysgol

Wrth ymateb i ganllaw stautudol newydd ar wisg ysgol, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Gwrandawon ni i bron i 9,000 o […]

Datganiad y Comisiynydd mewn ymateb i Bill Mudo Anghyfreithlon annerbyniol Llywodraeth y DU

9 Mawrth 2023 “Mae Cymru’n genedl noddfa falch. Mae’r ddeddfwriaeth hon, os caiff ei phasio, yn gwbwl groes i’r hyn […]

Y Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad ehangu gofal plant

16 Chwefror 2023 Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyllid ychwanegol i ddarpariaeth blynyddoedd cynnar, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru: […]

‘Mae gan bob plentyn yr hawl i addysg’ – ymateb comisiynydd i ddyfarniad yr Uchel Lys

22 Rhagfyr 2022 Yn ymateb i ddyfarniad yr Uchel Lys ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, dywedodd Rocio Cifuentes MBE:   […]