Categori: Heb ei gategoreiddio

Datganiad y Comisiynydd Plant yn dilyn dedfryd Lewis Edwards

Dyma ddatganiad gan y Comisiynydd Plant Rocio Cifuentes yn dilyn dedfryd Lewis Edwards: “Mae’n annealladwy y raddfa o gam-drin a’r […]

Ymateb y Comisiynydd i alwad Llywodraeth Cymru i wahardd e-sigaréts

Ar hyn o bryd e-sigaréts yw un o’r prif faterion mae plant a phobl ifanc wedi trafod gyda fi. Mae […]

Y Comisiynydd Plant yn croesawu canllawiau newydd am wisg ysgol

Wrth ymateb i ganllaw stautudol newydd ar wisg ysgol, dywedodd Rocio Cifuentes MBE: “Gwrandawon ni i bron i 9,000 o […]

Datganiad y Comisiynydd mewn ymateb i Bill Mudo Anghyfreithlon annerbyniol Llywodraeth y DU

9 Mawrth 2023 “Mae Cymru’n genedl noddfa falch. Mae’r ddeddfwriaeth hon, os caiff ei phasio, yn gwbwl groes i’r hyn […]

Y Comisiynydd yn ymateb i gyhoeddiad ehangu gofal plant

16 Chwefror 2023 Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am gyllid ychwanegol i ddarpariaeth blynyddoedd cynnar, dywedodd Comisiynydd Plant Cymru: […]

‘Mae gan bob plentyn yr hawl i addysg’ – ymateb comisiynydd i ddyfarniad yr Uchel Lys

22 Rhagfyr 2022 Yn ymateb i ddyfarniad yr Uchel Lys ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, dywedodd Rocio Cifuentes MBE:   […]

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb ac ynysu

9 Gorffennaf 2021 Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 9 Gorffennaf, dywedodd Yr Athro Sally Holland: “Fel nes i […]

Comisiynydd Plant Cymru yn ymateb i gynlluniau ail-agor ysgolion yn Ionawr 2021

17 Rhagfyr 2020 Yn ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, dyma ddywedodd yr Athro Sally Holland, […]

Neges i ddysgwyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – asesiadau 2021

16 Rhagfyr 2020 Does dim dwywaith bod eleni yn mynd i fod yn flwyddyn y byddwn yn cofio am weddill […]