Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Dylai Cymru roi blaenoriaeth i’w phlant sy’n derbyn gofal

Dylai Cymru roi blaenoriaeth i’w phlant sy’n derbyn gofal – dyna neges Comisiynydd Plant newydd Cymru wrth iddi lansio ei Hadroddiad Blynyddol.

Darllenwch y datganiad llawn yma.