Cynhelir gweminar arbennig gan ddisgyblion Casllwchwr

15 Hydref 2014

Bu disgyblion Ysgol Casllwchwr yn Abertawe yn brysur iawn yn gofyn llwyth o gwestiynau diddorol i’r Comisiynydd Plant yn ystod gweminar diweddar.

Gofynnwyd sawl cwestiwn i Keith Towler, o bwysigrwydd hawliau plant hyd at ei oedran!

Gwyliwch ein fideo ar gyfer cipolwg o’r hwyl a sbri!