Coronafeirws – Ein gwaith

Ers y lockdown yng Nghymru ym mis Mawrth 2020 rydyn ni wedi gweithio’n galed i wrando ar brofiadau plant a phobl ifanc o’r pandemig.

Ac rydyn ni wedi sicrhau bod Llywodraeth Cymru a chyrff eraill wedi gwybod pryderon a phroblemau pobl ifanc yn ystod y cyfnod.

Dyma rhai o’n gwaith dros y cyfnod.