Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Gweithdai ac adnoddau i weithwyr proffesiynol

Rydyn ni wedi creu y gweithdai ac adnoddau yma i helpu gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i rannu a thrafod canfyddiadau ein holiadur Coronafeirws a Fi, ac i helpu plant a phobl ifanc i feddwl am brofiadau nhw eu hunain.

Byddwn ni’n ychwanegu mwy o adnoddau wrth iddyn nhw gael eu datblygu.

Profiadau plant a phobl ifanc o gefndiroedd BAME

Lawrlwythwch y gweithdy

Darllenwch yr adroddiad llawn

Profiadau pobl ifanc 15-18 oed

Lawrlwythwch y gweithdy

Darllenwch yr adroddiad llawn

Profiadau plant a phobl ifanc gydag anableddau

Lawrlwythwch y gweithdy

Darllenwch yr adroddiad llawn