Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Bwlio

Darllenwch ein papur safbwynt llawn ar daclo bwlio yng Nghymru

Mae pobl ifanc a phlant yn cyflwyno neges glir, a hynny’n gyson, bod angen gwneud mwy i atal bwlio a mynd i’r afael ag e.

Yn rhy aml, mae plant a phobl ifanc yn teimlo nad yw oedolion yn cymryd bwlio o ddifri, ac nad oes dim yn digwydd os byddan nhw’n rhoi gwybod amdano.

Rydyn ni’n meddwl bod angen i Lywodraeth Cymru gwneud mwy i helpu.

Rydyn ni eisiau iddyn nhw:

  • Rhaid i’r Llywodraeth gyflwyno dyletswydd i gofnodi bwlio mewn ysgolion fel rhan hanfodol o ddull gweithredu gwrthfwlio effeithiol
  • Gwneud yn siwr bod Hunanwerthusiad Estyn ar gyfer Gwelliant yn annog ysgolion i asesu y ffyrdd maen nhw’n mynd i’r afael â bwlio trwy ddefnyddio y canllaw gwrthfwlio newydd Parchu Eraill. Bydd gwneud hyn yn annog mwy o ysgolion i asesu eu polisiau gwrthfwlio

Mae bwlio’n cael effeithiau difrifol, hirdymor: mae’n atal plant a phobl ifanc rhag profi eu hawliau dynol, gan gynnwys eu hawliau i fod yn ddiogel ac i gael addysg.

Ar hyn o bryd nid yw’r gyfraith yn gofyn bod ysgolion yn cofnodi ac yn monitro bwlio, ond dyna yw’r gofyn gan bobl ifanc Cymru.

Rhaid i’r Llywodraeth gysylltu’r canllawiau newydd â dyletswydd glir i gofnodi bwlio wrth werthuso ysgolion er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd.