Beth Nesa?

Y canfyddiadau

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig trosolwg ar y wybodaeth a chasglwyd yn ystod Beth Nesa?, ymgynghoriad mwyaf swyddfa’r Comisiynydd Plant, a blaenoriaethau’r Comisiynydd am 2016-19.

Y canfyddiadau – fersiwn pobl ifanc

Fersiwn byr o’r adroddiad canfyddiadau, yn cynnwys ystadegau o’r holiaduron a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2016-19.

Adroddiadau ar holiaduron unigol

Darganfyddiadau manwl ar bob holiadur o ail rhan yr ymgynghoriad:

Yn ogystal â’r adroddiadau yma, mae adroddiad manwl hefyd ar ran cyntaf yr ymgynghoriad:

Cynllun ar gyfer pob Plentyn a Pherson Ifanc 2016-19

Manylia’r adroddiad hwn gobeithion y Comisiynydd i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, a sut mae’n bwriadu sicrhau bod lleisiau pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu clywed gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill.

Diolch

Diolch i bawb a wnaeth cwblhau’r holiadur, ac i’r sefydliadau a wnaeth helpu i’w ledaenu.

Os ydych chi angen adroddiad mewn fformat arall, ffoniwch 01792 765600 neu e-bostiwch post@complantcymru.org.uk.

Peidiwch anghofio i ymweld â’n sianel YouTube, sy’n cynnwys mwy o fideos Beth Nesa? gan blant a phobl ifanc ar bynciau fel bwlio a dweud eu dweud.

Bydd adroddiadau manylach ar elfennau penodol yr holiaduron ar gael yn ystod 2016.