Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Adroddiad Jillings

Datganiad wedi'i ryddhau gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru yn dilyn cyhoeddiad Adroddiad Jillings

Darllenwch Fwy

Dyma Fi.TV

Bwriad prosiect DymaFi.tv yw cael pobl ifanc Cymru i ffilmio un diwrnod yn eu bywydau. "Mae unrhyw beth sydd yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru yn bwysig, ac mae'r syniad tu nol i DymaFi.tv yn un uchelgeisiol a chyffrous." Meddai DJ Radio 1 Huw Stephens, sy'n llysgennad i'r prosiect. "Mae'n bleser cael cefnogi'r digwyddiad hanesyddol a diddorol yma."

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant Cymru yn amau digonolrwydd gwasanaethau ieuenctid

Mae gwasanaethau ieuenctid Cymru yn haeddu cael eu gwerthfawrogi a'u cyfarwyddo â chefnogaeth strategol gadarn ar lefel genedlaethol a lleol. Dyma'r alwad gan Gomisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, wrth iddo gyhoeddi ei adroddiad a'i gyfrifon blynyddol heddiw (04 Hydref 2012).

Darllenwch Fwy

Cyhoeddi cynlluniau i gynnal ei adolygiad cyntaf

Heddiw mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ddefnyddio'i bwerau statudol i adolygu'r ddarpariaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a phlant mewn agen.

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant Cymru yn lansio astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru

Heddiw (18 Mawrth 2009) bydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy

COMISIYNYDD PLANT CYMRU YN LANSIO ASTUDIAETH AR FASNACHU PLANT YNG NGHYMRU

Heddiw (18 Mawrth 2009) bydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy

Lansiad y wefan

Mi fydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn lansio ei wefan ar ei newydd wedd heddiw i ddathlu ei ben-blwydd cyntaf fel 'pencampwr plant' y wlad.

Darllenwch Fwy