Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Newyddion CPC

Cyhoeddi cynlluniau i gynnal ei adolygiad cyntaf

Heddiw mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ddefnyddio'i bwerau statudol i adolygu'r ddarpariaeth eiriolaeth broffesiynol annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a phlant mewn agen.

Darllenwch Fwy

Comisiynydd Plant Cymru yn lansio astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru

Heddiw (18 Mawrth 2009) bydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy

COMISIYNYDD PLANT CYMRU YN LANSIO ASTUDIAETH AR FASNACHU PLANT YNG NGHYMRU

Heddiw (18 Mawrth 2009) bydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth ar fasnachu plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy

Lansiad y wefan

Mi fydd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, yn lansio ei wefan ar ei newydd wedd heddiw i ddathlu ei ben-blwydd cyntaf fel 'pencampwr plant' y wlad.

Darllenwch Fwy