Byddwch yn greadigol

Lawrlwythwch pob adnodd ar y dudalen hon – PDF

ewch i hafan yr adnodd

GWEITHGAREDDAU I BAWB

Gweithgareddau neu wybodaeth sy’n cynnwys llai o destun a mwy o strwythur.

Mae llawer o’r gweithgareddau hyn yn cynnwys symbolau i helpu cyfathrebu.

Gall y gweithgareddau yma fod yn addas i blant mewn ysgolion cynradd neu grwpiau cymunedol.

Mae’r gweithgareddau wedi’u llunio hefyd i roi rhywfaint o strwythur i gynnal dysgwyr hŷn, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i rai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd hyn yn helpu cynghorau ysgol a grwpiau cyfranogiad cymunedol eraill.

Byddwch yn greadigol

Mae hyn yn helpu chi i feddwl am rai o’r ffyrdd gallech chi mynegi eich llais, yn cynnwys

  • Gweithredu fel grwp
  • Caneuon, barddoniaeth, rapio
  • Llyfrau a ffilmiau
  • Posteri

Lawrlwythwch PDF Byddwch yn greadigol

Creu baner

Mae creu baner yn gallu eich helpu i rannu eich neges yn effeithiol.

Darllenwch am greu un!

Lawrlwythwch PDF CREU BANER

GWEITHGAREDDAU ESTYNEDIG

Mae rhain yn defnyddio mwy o destun, ac yn cynnwys mwy o wybodaeth fanwl a llai o strwythur cynnal ar gyfer gweithgareddau.

Efallai bydd yr adnoddau yma’n addas ar gyfer pobl ifanc mewn lleoliadau ysgol uwchradd, lleoliadau Addysg Bellach, neu grwpiau cyfranogiad a grwpiau cymunedol i bobl ifanc.

Byddan nhw’n helpu cynghorau ysgol uwchradd a grwpiau eraill llais y disgybl mewn ysgolion uwchradd.

Byddwch yn greadigol

Mae hyn yn helpu chi i feddwl am rai o’r ffyrdd gallech chi mynegi eich llais, yn cynnwys

  • Baneri
  • Gweithredu fel grwp
  • Celf a chrefft
  • Caneuon a raps
  • Spoken word
  • Erthyglau a blogs

Lawrlwythwch PDF BYDDWCH YN GREADIGOL