Codi Llais

Lawrlwythwch pob adnodd ar y dudalen hon – PDF

ewch nôl i hafan yr adnodd

GWEITHGAREDDAU I BAWB

Gweithgareddau neu wybodaeth sy’n cynnwys llai o destun a mwy o strwythur.

Mae llawer o’r gweithgareddau hyn yn cynnwys symbolau i helpu cyfathrebu.

Gall y gweithgareddau yma fod yn addas i blant mewn ysgolion cynradd neu grwpiau cymunedol.

Mae’r gweithgareddau wedi’u llunio hefyd i roi rhywfaint o strwythur i gynnal dysgwyr hŷn, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i rai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd hyn yn helpu cynghorau ysgol a grwpiau cyfranogiad cymunedol eraill.

Trefnu cyfarfod

Dysgwch am drefnu cyfarfod gyda person sy’n gyfrifol am fater sy’n bwysig i chi.

Lawrlwythwch PDF TREFNU CYFARFOD

Cychwyn Deiseb

Dysgwch am gael cefnogaeth am eich achos chi trwy ddeiseb.

Lawrlwythwch PDF cychwyn deiseb

Cyngor o’n tim Cyfathrebu

Mae cael eich mater yn y newyddion yn gallu helpu i godi ymwybyddiaeth. Rydyn ni wedi creu’r canllaw yma i’ch helpu.

Lawrlwythwch PDF cyngor o’n tîm cyfathrebu

Ysgrifennu llythyr

Dyma help ar ysgrifennu llythyr neu ebost.

Lawrlwytho PDF ysgrifennu llythyr

GWEITHGAREDDAU ESTYNEDIG

Mae rhain yn defnyddio mwy o destun, ac yn cynnwys mwy o wybodaeth fanwl a llai o strwythur cynnal ar gyfer gweithgareddau.

Efallai bydd yr adnoddau yma’n addas ar gyfer pobl ifanc mewn lleoliadau ysgol uwchradd, lleoliadau Addysg Bellach, neu grwpiau cyfranogiad a grwpiau cymunedol i bobl ifanc.

Byddan nhw’n helpu cynghorau ysgol uwchradd a grwpiau eraill llais y disgybl mewn ysgolion uwchradd.

Llythyron a chyfarfodydd

Gall ysgrifennu llythyr fod yn ffordd effeithiol o dynnu sylw at fater, a gallai berswadio person i ymuno â’ch ymgyrch.  Dyma ganllaw ar gyfer ysgrifennu llythyr a threfnu cyfarfod.

Lawrlwytho PDF LLYTHYRON A CHYFARFODYDD

Cychwyn Deiseb

Dysgwch am gael cefnogaeth am eich achos chi trwy ddeiseb.

Lawrlwythwch PDF CYCHWYN DEISEB

Cyngor o’n tim Cyfathrebu

Mae cael eich mater yn y newyddion yn gallu helpu i godi ymwybyddiaeth. Rydyn ni wedi creu’r canllaw yma i’ch helpu.

Lawrlwythwch PDF  cyngor o’n tîm cyfathrebu