A photo of people around a table putting their hands together in solidarity

Creu grwp

Lawrlwythwch pob adnodd ar y dudalen yma – PDF

Hafan yr adnodd 

GWEITHGAREDDAU I BAWB

Gweithgareddau neu wybodaeth sy’n cynnwys llai o destun a mwy o strwythur.

Mae llawer o’r gweithgareddau hyn yn cynnwys symbolau i helpu cyfathrebu.

Gall y gweithgareddau yma fod yn addas i blant mewn ysgolion cynradd neu grwpiau cymunedol.

Mae’r gweithgareddau wedi’u llunio hefyd i roi rhywfaint o strwythur i gynnal dysgwyr hŷn, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i rai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd hyn yn helpu cynghorau ysgol a grwpiau cyfranogiad cymunedol eraill.

Creu grwp

Dewch at eich gilydd.

Mae’n golygu bod gennych chi lais mwy cryf a bod chi’n gallu helpu eich gilydd.

Lawrlwythwch PDF creu grwp

Cardiau Gweithgareddau

Defnyddiwch y cardiau yma i ddewis gweithgaredd.

Lawrlwytho PDF cardiau gweithgareddau

Ar ôl i chi weithio gyda’ch gilydd

GWEITHGAREDDAU ESTYNEDIG

Mae rhain yn defnyddio mwy o destun, ac yn cynnwys mwy o wybodaeth fanwl a llai o strwythur cynnal ar gyfer gweithgareddau.

Efallai bydd yr adnoddau yma’n addas ar gyfer pobl ifanc mewn lleoliadau ysgol uwchradd, lleoliadau Addysg Bellach, neu grwpiau cyfranogiad a grwpiau cymunedol i bobl ifanc.

Byddan nhw’n helpu cynghorau ysgol uwchradd a grwpiau eraill llais y disgybl mewn ysgolion uwchradd.

Creu hunaniaeth grwp

Mae’r gweithgaredd yma’n eich helpu i greu enw a hunaniaeth i’ch grwp.

Lawrlwythwch PDF creu hunaniaeth grwp

Gwirio Lles

Defnyddiwch y rhestr yma ar ddechrau cyfarfodydd neu cyn i chi gychwyn ar y gweithgareddau ymgyrchu.

Bydd e’n eich helpu i gefnogi eich gilydd.

Lawrlwytho PDF Gwirio Lles