Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Cynlluniau Ailgylchu Gwisg Ysgol

Mae’r ysgolion a’r grwpiau cymunedol sydd wedi ymuno gyda’n cynlluniau hawliau yn gwneud tair Tasg Hawliau pob blwyddyn.

Yn yr Hydref, byddwn ni’n gofyn i bobl ifanc i sefydlu prosiectau ailgylchu gwisg ysgol.

Rydyn ni eisiau helpu teuluoedd i arbed arian trwy brynu llai o wisg ysgol pob blwyddyn, ac i godi ymwybyddiaeth o sut mae ailgylchu dillad yn helpu’r amgylchedd.

Rydyn ni wedi creu cynlluniau gwers i helpu disgyblion greu siopau eu hunain.

Cymryd Rhan

Os rydych chi eisiau cymryd rhan, cofrestrwch i un o’n cynlluniau isod.

Os rydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc, dangoswch y dudalen hon i’ch athro neu arweinydd eich grwp cymunedol.

Cofrestrwch i’n cynllun i Ysgolion Cynradd (Athrawon)

Cofrestrwch i’n cynllun i Ysgolion Uwchradd (Athrawon)

Cofrestrwch i’n cynllun i grwpiau Cymunedol (Arweinwyr grwpiau cymunedol)