Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Plant a Phobl Ifanc

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi creu adnoddau i’ch helpu chi i daclo seiberfwlio yn eich ysgol:

Fersiwn Ysgol Gynradd

Fersiwn Ysgol Uwchradd

Fersiwn hygyrch gyda symbolau

Perthnasau iach (adnodd ysgolion uwchradd)

Mae Agenda yn helpu pobl ifanc i ddysgu am berthnasau iach a pam maen nhw mor bwysig.

Ewch i’r wefan Agenda i lawrlwytho’r adnodd. Mae’n llawn gweithgareddau gallech chi rhedeg yn eich ysgol chi.

Os ydych chi’n ddisgybl ysgol gynradd, dywedwch wrth eich athro bod fersiwn ar gael i ysgolion cynradd.

Her Cymunedol Bagloriaeth Cymru

Rydyn ni wedi datblygu Her Cymunedol ar gyfer dysgwyr Bagloriaeth Cymru

Cardiau Hawliau Plant

Gall y cardiau A4 yma helpu chi i ddysgu mwy am eich hawliau

Poster hawliau plant

Mae’r poster hwn yn esbonio pob hawl sydd gennych chi

Pecyn lluniau Hawliau Plant

Lluniau hyfryd, wedi’u harlunio gan arlunydd proffesiynol i’ch helpu i ddysgu mwy am eich hawliau.

Tair swydd ein llysgenhadon

Ydy eich ysgol chi yn rhan o un o’n cynlluniau Llysgenhadon? Rydyn ni wedi creu 3 fideo sy’n esbonio swyddi ein llysgenhadon. Efallai cewch chi syniadau

Cyflwyniad Comisiynydd Plant Cymru

Cyflwyniad PowerPoint sy’n esbonio mwy am ein gwaith

Herio Adroddiadau Negyddol yn y gymuned LHDT

Mae’r adnodd ymarferol hwn yn rhoi cyngor ar herio adroddiadau annheg a dinistriol yn y cyfryngau ac yn cynnig camau clir i’w cymryd i gwyno i’r pobl cywir

Herio adroddiadau negyddol yn y cyfryngau o Sipsiwn a Theithwyr

Mae’r adnodd ymarferol hwn yn rhoi cyngor ar herio adroddiadau annheg a dinistriol yn y cyfryngau ac yn cynnig camau clir  i’w cymryd i gwyno i’r cyrff perthnasol.

Gweithion ni gyda Sipsiwn a Theithwyr i ddysgu pa gwybodaeth roedden nhw eisiau gwybod i’w helpu i adnabod adroddiadau negyddol, a sut i gwyno.