Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Dull Hawliau Plant

Rydyn ni wedi creu fframwaith hawliau plant sy’n helpu cyrff cyhoeddus i integreiddio hawliau i bob rhan o bolisi, ymarfer, a llunio penderfyniadau.

Mae’r ffamwaith yn helpu sefydliadau i wella eu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae ganddo tri fersiwn: un ar gyfer cyrff cyhoeddus; un ar gyfer ysgolion; ac un ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSBs).

Darllenwch Y Ffordd Gywir: Dull Hawliau Plant i Gyrff Cyhoeddus

Darllenwch Y Ffordd Gywir: Dull Hawliau Plant i Addysg

Darllenwch Y Ffordd Gywir: Dull Hawliau Plant ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus