Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Swydd – Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Rydyn ni'n recriwtio Cynorthwy-ydd Cyfathrebu newydd i ymuno gyda'n tîm. Anfonwch gais erbyn 11 Tachwedd.

Darllenwch Fwy

Digwyddiadau Llysgenhadon Gwych

Eleni rydyn ni'n cynnal chwech digwyddiad ar draws Cymru ar gyfer ysgolion cynradd sy'n rhan o'n cynllun Llysgenhadon Gwych. Mae ymuno â'r cynllun yn hawdd ac am ddim, ac mae pob digwyddiad am ddim hefyd.

Darllenwch Fwy

Hawliau Plant yng Nghwricwlwm Cymru 2022

Mae ein papur byr i athrawon yn dangos sut mae’r Pedwar Diben a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo erthyglau sbesiffig o Gofensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Darllenwch Fwy

Tlodi Plant yng Nghymru

Darllenwch Siarter ar Gyfer Newid, ein hadroddiad ar dlodi plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol 2019

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy