Prosiect ENYA 2019

Eleni, cymrodd ein swyddfa rhan yn ENYA (European Network of Young Advisors), prosiect cyfranogiad blynyddol sy’n ymglymu pobl ifanc yng ngwaith blynyddol ENOC.

Buon ni’n gweithio gyda 16 disgybl o Ysgol Gyfun Gwyr ar thema eleni – “Hawliau Plant yn y Byd Digidol’.

Pwrpas y prosiect oedd i’r grŵp cwrdd dros nifer o fisoedd er mwyn trafod y thema, creu cyflwyniad ac i ddatblygu argymhellion polisi. Wedyn, aeth dau lysgennad o’r grŵp eu hethol i gyflwyno’r prosiect a’r argymhellion yn Fforwm ENYA.

Eleni, roedd y fforwm ym Mrwsel, Gwlad Belg.

Cafodd un aelod o’r 18 gwlad/rhanbarth cymrodd rhan y prosiect ei ddewis i fynd i Gynhadleddd Blynyddol ENOC ym Melfast.

Gwnaethom nhw cyflwyno gwaith cyfunol ENYA a siarad yn ddyfnach am y materion gyda’r comisiynwyr. Cafodd yr argymhellion polisi datblygodd ENYA eu bwydo i mewn i ddatganiad blynyddol ENOC.

Prosiect Ysgol Gyfun Gwyr

 

Darllenwch flog Elena

Darllenwch flog Rhys

Diolch yn fawr am eich holl waith ar y prosiect:

Alice, Anna, Dafydd, David, Elena, Elin, Grace, Gwen, Harri, India, Matthew, Rhys D, Rhys J, Sophia, Steffan and Tomos.