ENYA 2022

Mae ENYA (Rhwydwaith Ymgynghorwyr Ifanc Ewrop) yn briosect cyfranogiad blynyddol sy’n cynnwys pobl ifanc yng ngwaitih ENOC.

Eleni buon ni’n gweithio gydag 16b aelod o’n Panel Ymgynghorol Pobl Ifanc ar y thema – “Dewch i ni siarad yn ifanc, Dewch i ni siarad am Gyfiawnder Hinsawdd.”

Y Prosiect

Mae’r prosiect yn annog grŵp o bobl ifanc i gwrdd yn rheolaidd dros gyfnod o amser i drafod thema benodol, i ymchwilio i bynciau o ddiddordeb, ac i ddatblygu argymhellion polisi. Yna bu dau lysgennad a etholwyd gan eu cyfoedion i gynrychioli’r grŵp yn cyflwyno eu hargymhellion polisi a phrosiectau yn fforwm ENYA, a gynhaliwyd eleni yn Ngwlad Basque.

Rhwng Chwefror a Mehefin 2022 bu ein grŵp ENYA cwrdd yn rhithiol ar sawl achlysur i drafod effaith newid hinsawdd ar hawliau plant, gan ffocysu’n allweddol ar gyfiawnder hinsawdd, ffyrdd o fyw ac ôl troed carbon. Buon nhw’n gweithio’n galed i ystyried a thrafod y materion roedd pob plentyn a pherson ifanc ar draws Cymru yn eu hwynebu. Yn ystod y sesiynau buon nhw’n ddigon ffodus i siarad â phobl broffesiynol, gan gynnwys Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes ac Swyddog a rheolwr lleihau gwastraff Cyngor Abertawe.

Cewch ragor o wybodaeth am brosiect 2022 ar wefan ENOC.

Argymhellion ENYA Cymru 2022

Fe welwch argymhellion polisi ein grŵp ENYA yma:

Argymhellion Polisi Grŵp ENYA