Y Wasg

Cymerwch olwg ar rai o’r datganiadau i’r wasg, datganiadau a nodweddion diweddaraf i weld beth mae’r Comisiynydd wedi bod yn ei ddweud am bethau sy’n effeithio ar fywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru.