Manylion cyswllt ar gyfer mynediadau cynghori yn yr ysgol a’r gymuned

Awdurdodau Lleol –

Ynys Môn: https://adyach.cymru/cy/Rhieni/Gwasanaethau/Cynhwysiad/Cwnsela/Cwnsela.aspx

Blaenau Gwent: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/cynghori/

Pen-y-Bont ar Ogwr: Gwasanaeth cwnsela i bobl ifanc – CBS Pen-y-bont (bridgend.gov.uk)

Caerffili: https://www.caerffili.gov.uk/services/schools-and-learning/school-counselling-service?lang=cy-gb

Caerdydd: www.kooth.com

Tîm Ysgol Nyrsio Caerdydd a Bro Morgannwg – nyrsys cymwys sy’n darparu cyngor a chefnogaeth iechyd i blant a phobl ifanc yn yr ysgol: https://twitter.com/CAV_SNTEAM

Sir Gaerfyrddin: www.area43.co.uk/cy/cyfeirio

Ceredigion: cwnsela@ceredigion.gov.uk

Conwy: conwyalnadvice5@hwbcymru.net

Sir Ddinbych: https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/lles-mewn-ysgolion/gwasanaeth-cwnsela-annibynnol-sir-ddinbych-i-bobl-ifanc/gwasanaeth-cwnsela-annibynnol-pobl-ifanc-sir-ddinbych.aspx

Sir y Fflint: https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Lifelong-Learning/Schools/Help4YP/Young-Peoples-Counselling-Service.pdf

Gwynedd: https://adyach.cymru/cy/Rhieni/Gwasanaethau/Cynhwysiad/Cwnsela/Cwnsela.aspx

Merthyr Tudful: https://www.merthyr.gov.uk/resident/learning-in-merthyr-tydfil/well-being-and-behaviour/counselling/?lang=en-GB&

Sir Fynwy: facetoface@monmouthshire.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot: https://www.npt.gov.uk/6616?lang=cy-gb

Casnewydd: https://www.talkingzone.co.uk/cymraeg

Sir Benfro: https://www.sir-benfro.gov.uk/gwasanaeth-cynhwysiant-ac-ady

Powys: www.koothf2f.com

Rhondda Cynon Taf: https://www.eyetoeye.wales/

Abertawe: https://www.exchange-counselling.com/

Torfaen: https://www.facebook.com/Torfaen-Young-Peoples-Counselling-Service-109172984050900/

Bro Morgannwg: https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/services/vale-school-and-community-based-counselling-service

Tîm Ysgol Nyrsio Caerdydd a Bro Morgannwg – nyrsys cymwys sy’n darparu cyngor a chefnogaeth iechyd i blant a phobl ifanc yn yr ysgol: https://twitter.com/CAV_SNTEAM

Wrecsam: http://youngwrexham.co.uk/cy/info/mental-health/cwnsela/