Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Manylion cyswllt ar gyfer mynediadau cynghori yn yr ysgol a’r gymuned

Awdurdodau Lleol –

Ynys Môn: https://adyach.cymru/cy/Rhieni/Gwasanaethau/Cynhwysiad/Cwnsela/Cwnsela.aspx

Blaenau Gwent: https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/cynghori/

Pen-y-Bont ar Ogwr: Gwasanaeth cwnsela i bobl ifanc – CBS Pen-y-bont (bridgend.gov.uk)

Caerffili: https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/blaenoriaethau-a-pherfformiad-y-cyngor/coronafeirws-covid-19-cyngor-ar-wybodaeth-ddiweddaraf/gwasanaeth-cwnsela-i-bobl-ifanc

Caerdydd: www.kooth.com

Tîm Ysgol Nyrsio Caerdydd a Bro Morgannwg – nyrsys cymwys sy’n darparu cyngor a chefnogaeth iechyd i blant a phobl ifanc yn yr ysgol: https://twitter.com/CAV_SNTEAM

Sir Gaerfyrddin: www.area43.co.uk/cy/cyfeirio

Ceredigion: cwnsela@ceredigion.gov.uk

Conwy: conwyalnadvice5@hwbcymru.net

Sir Ddinbych: https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/cwnsela/cwnsela-i-blant-a-phobl-Ifanc.aspx

Sir y Fflint: https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Lifelong-Learning/Schools/Help4YP/Young-Peoples-Counselling-Service.pdf

Gwynedd: https://adyach.cymru/cy/Rhieni/Gwasanaethau/Cynhwysiad/Cwnsela/Cwnsela.aspx

Merthyr Tudful: https://www.merthyr.gov.uk/resident/schools-and-learning/counselling/?lang=cy-GB&

Sir Fynwy: facetoface@monmouthshire.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot: http://www.npted.org/jigsaw/Pages/default.aspx

Casnewydd: https://www.talkingzone.co.uk/cymraeg

Sir Benfro: https://www.sir-benfro.gov.uk/gwasanaeth-cynhwysiant-ac-ady

Powys: www.koothf2f.com

Rhondda Cynon Taf: https://www.eyetoeye.wales/

Abertawe: https://www.exchange-counselling.com/contact_us

Torfaen: https://www.facebook.com/Torfaen-Young-Peoples-Counselling-Service-109172984050900/

Bro Morgannwg: https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/services/vale-school-and-community-based-counselling-service

Tîm Ysgol Nyrsio Caerdydd a Bro Morgannwg – nyrsys cymwys sy’n darparu cyngor a chefnogaeth iechyd i blant a phobl ifanc yn yr ysgol: https://twitter.com/CAV_SNTEAM

Wrecsam: http://youngwrexham.co.uk/cy/info/mental-health/cwnsela/