Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Hawliau Plant yng Nghwricwlwm Cymru 2022

Hawliau dynol yw’r hawliau a’r rhyddfreiniau sylfaenol y mae pob un yn y byd yn berchen arnynt.

Mae gan blant hawliau dynol penodol dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Gallwch ddarllen yr hawliau i gyd ar y poster hwn.

Mae gan Gwricwlwm Cymru 2022 rôl pwysig mewn hybu parch at hawliau dynol a hawliau plant. Mae tair prif rhan i addysg hawliau dynol:

  • Dysgu am hawliau dynol: codi ymwybyddiaeth o hawliau dynol;
  • Dysgu trwy hawliau plant: Datblgyu egwyddorion ac agweddau parchus ac ymddygiad sy’n adlewyrchu egwyddorion hawliau dynol
  • Dysgu ar gyfer hawliau dynol: Ybrydoli gweithredoedd er mwyn hyrwyddo hawliau dynol yn bellach

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn tanategu pob Maes Dysgu a Phrofiad a Phedwar Diben y cwricwlwm. Mae ein papur byr i athrawon yn dangos sut mae’r Pedwar Diben a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo erthyglau sbesiffig CCUHP.

Darllenwch y papur i athrawon

Larlwythwch ein fframwaith hawliau plant ar gyfer ysgolion

Dysgwch fwy am ein cynlluniau hawliau plant 

Darllenwch ein papur polisi llawn ar hawliau yn y cwricwlwm