Am drefnu ymweliad?

Cais am ymweliad oddi wrth y Comisiynydd

Os hoffech wahodd Sally i’ch ysgol, grŵp neu i gymryd rhan mewn digwyddiad rydych chi’n trefnu yna cysylltwch â ni ar:

Ebost: post@complantcymru.org.uk
Ffôn: 01792 765600 a gofynnwch am Monica

Rydym ni’n derbyn cannoedd o geisiadau y flwyddyn ond gan mai dim ond un Comisiynydd Plant Cymru sydd gyda ni, ar adegau mae’n rhaid i ni ddibynnu ar aelodau o’i staff i’w chynrychioli