Diolch – ond un peth arall cyn i ti fynd

Diolch am wneud ein holiadur!

Byddwn ni’n edrych ar yr atebion ac yn eu defnyddio nhw i gynllunio ein gwaith.

Cyfle i ymuno â’n panel ieuenctid

Beth am wneud cais i ymuno gyda’n panel ymgynghorol ifanc?

Criw o bobl ifanc yw’r panel sy’n helpu’r Comisiynydd Plant gyda’i gwaith. Maen nhw’n griw cyfeillgar sy’n byw ar draws Cymru.

Rydyn ni angen hyd at 12 o bobl ifanc sy’n:

  • 11-17 oed
  • Sydd â pheth profiad blaenorol o gynrychioli barn pobl eraill
  • Sy’n hyderus i rannu eu syniadau a’u barn gydag eraill (dydy hyn ddim o reidrwydd yn meddwl sefyll a siarad o flaen eraill, mae e jyst yn meddwl bod ti’n hapus i rannu dy farn. Mae sawl ffordd i wneud hyn – yn cynnwys siarad o flaen eraill, rhannu syniadau mewn grwpiau bach, ysgrifennu syniadau, defnyddio platfformau digidol, neu ateb holiaduron

Gwnewch gais erbyn 7 Tachwedd