Cyfle Ymchwil

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn neu tîm i gyflawni prosiect ymchwil i gefnogi’n gwaith ar bontio i oedolaeth.

Nod y prosiect ymchwil yw amlygu problemau wrth i bobl ifanc anabl
bontio i oedolaeth.

Yn y prosiect hwn, bydd y ffocws ar bobl ifanc ag anabledd dysgu a bydd gan rai ohonyn nhw anableddau ychwanegol hefyd.

Mae hyn yn debygol o gynnwys nodi eu hanghenion yn ystod y cyfnod hwn, cael cipolwg ar argaeledd gwasanaethau cymorth cadarnhaol ar draws Cymru ac amlygu unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.

Rydyn ni’n derbyn tendrau ar gyfer y prosiect hwn ar hyn o bryd.

Gallwch ddarllen y gwahoddiad llawn i dendro yma.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw Hydref 11eg 2017.