Cefnogaeth iaith Gymraeg

Os wyt ti wedi cyrraedd y dudalen hon, mae’n debygol dy fod ti wedi dweud wrthon ni fod angen mwy o gefnogaeth arnat ti i ddefnyddio’r Gymraeg adre.

Rydyn ni wedi casglu y lincs yma i dy helpu.

Ond dylet ti siarad gyda dy ysgol hefyd, i weld os oes ganddyn nhw syniadau neu adnoddau i dy helpu.

Gwylio

Clic S4C

Dyma’r lle gorau i wylio rhaglenni Cymraeg –

Ewch i Clic S4C

Sianel YouTube S4C

Mae yna llwyth o fideos ar sianel YouTube S4C, yn cynnwys fideos i blant a phobl ifanc.

Ewch i’r sianel

Gwrando

C2 Radio Cymru

Mae C2 yn lle arbennig i wrando ar gerddoriaeth newydd a chyffrous Cymraeg.

Gwrando ar BBC Sounds

Darllen

Mae darllen y newyddion yn ffordd da i wella eich sgiliau iaith.

Mae hi hefyd yn bwysig i wybod beth yw’r newyddion diweddaraf.

Ewch i BBC Cymru Fyw

Dysgu

Mae gan BBC Bitesize llwyth o adnoddau Cymraeg i dy helpu di adre.

Ewch i’r gwefan