Beth Nawr?

Ein holiadur cenedlaethol i blant ac oedolion, gyda dros 10 mil o ymatebion

Darllenwch yr adroddiad llawn

Darllenwch ein cynllun 3 blynedd

Gwyliwch grynodeb o’r canfyddiadau yn BSL

Darllenwch crynodeb gyda symbolau

Canfyddiadau

Plant 7-11 oed

42% yn poeni am brofion ysgol

40% yn poeni am fwlio

27% yn poeni am broblemau teulu, gan gynnwys rhieni yn gwahanu, a roedd 38% wedi gofyn i’w rhieni i stopio ddefynddio eu ffonau symudol o’u cwmpas

Pobl Ifanc 11-18 oed

45% yn poeni am waith ysgol / arholiadau

40% yn poeni am fywyd ar ôl ysgol

28% yn poeni am sut ma’ nhw’n edrych ac am iechyd meddwl/lles

Gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant neu dros blant

86% ohonyn nhw’n poeni am iechyd meddwl plant

81% yn poeni am effaith cyfryngau cymdeithasol a

82% yn poeni am broblemau teuluol.

Rhieni

74% yn poeni am iechyd meddwl

68% yn poeni am fwlio

60% yn poeni am effaith cyfryngau cymdeithasol.

Diolch