Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Hawl y Mis

Gallai fod sawl un ohonoch yn gyfarwydd gyda’n dull hawl y mis ac wedi gweld ein hawliau calendr fel ffordd i ni rannu hawliau plant gyda chi a’ch athrawon.

Fe hoffwn ni rannu rhai o’n syniadau ar gyfer gweithgareddau a fydd o gymorth i chi ddysgu ac i archwilio eich hawliau.

Yn cychwyn o fis Mehefin 2020, ar ddechrau bob mis byddwn ni’n darparu fideo byr ar eich cyfer ac yna gallwch rannu a dangos y fideos yma gyda’ch athrawon. Gobeithio bydd hyn yn eich ysbrydoli!

HYDREF: Erthygl 12

Yr hawl ar gyfer mis Hydref yw Erthygl 12 sef yr hawl i gael gael gwrandawiad.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

  • O dan 7 mlwydd oed
  • 7 i 11 mlwydd oed
  • 12 i 18 oed
  • Hygyrch

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant  rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

 

Gweler islaw y fideos gwnaethom ni rannu ar gyfer Erthygl 28 sef Hawl y Mis ar gyfer mis Medi:  

Yr hawl ar gyfer mis Medi oedd Erthygl 28 sef yr hawl i gael addysg.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Gorffenaf / Awst oedd Erthygl 31 sef yr hawl i chwarae.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant  rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Mehefin oedd Erthygl 27 sef yr hawl i gael cartref, bwyd a dillad addas.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed

Plant rhwng 7-11 mlwydd oed

Pobl Ifanc rhwng 12-18 mlwydd oed

Hygyrch

Fe fyddwn ni’n darparu syniadau’n fisol ac yn croesawu unrhyw adborth. Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddanfon ebost atom post@childcomwales.org.uk