Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Hawl y Mis

Er mwyn eich helpu i hyrwyddo’r CCUHP rydym wedi addasu dull Hawl y mis a ddefnyddir mewn llawer o ysgolion ledled Cymru ac yn ffordd ddefnyddiol o dynnu sylw a chysylltu rhai erthyglau ar draws yr amserlen flynyddol.

Dyddiadur Hawliau

Fe hoffwn ni rannu rhai o’n syniadau ar gyfer gweithgareddau a fydd o gymorth i chi ddysgu ac i archwilio eich hawliau. Yn cychwyn o fis Mehefin 2020, ar ddechrau bob mis byddwn ni’n darparu fideo byr ar eich cyfer ac yna gallwch rannu a dangos y fideos yma gyda’ch athrawon. Gobeithio bydd hyn yn eich ysbrydoli!

HYDREF: Erthygl 12

Yr hawl ar gyfer mis Hydref yw Erthygl 12 sef yr hawl i gael gwrandawiad ac i gael dy gymryd o ddifri.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

  • O dan 7 mlwydd oed
  • 7 i 11 mlwydd oed
  • 12 i 18 oed
  • Hygyrch

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Gweler islaw fideos hawl y mis a rannwyd gennym ar y dudalen hon o Fehefin 2020 i fis Mai 2021:  

Yr hawl ar gyfer mis Tachwedd oedd Erthygl 19 sef yr hawl i gael dy amddiffyn rhag cael dy frifo neu dy drin yn wael.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Rhagfyr oedd Erthygl 14 sef yr hawl i ddilyn dy grefydd dy hun.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

 

 

 

 

 

 

Yr hawl ar gyfer mis Ionawr oedd Erthygl 29 sef yr hawl i fod y gorau gallet fod.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Chwefror oedd Erthygl 15 sef yr hawl i gyfarfod â ffrindiau ac ymuno â grwpiau a chlybiau.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Mawrth oedd Erthygl 7 sef yr hawl i gael enw a chenedligrwydd.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Ebrill oedd Erthygl 24 sef yr hawl i fwyd a dŵr da ac i weld y meddyg os wyt ti’n sâl.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Mai a mis Mehefin oedd Erthygl 27 sef yr hawl i gael cartref, bwyd a dillad addas.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Gorffennaf / Awst oedd Erthygl 31 sef yr hawl i chwarae.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant  rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Medi oedd Erthygl 28 sef yr hawl i gael addysg.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Yr hawl ar gyfer mis Hydref oedd Erthygl 12 sef yr hawl i gael gwrandawiad ac i gael dy gymryd o ddifri.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch:

Fe fyddwn ni’n darparu syniadau’n fisol ac yn croesawu unrhyw adborth. Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddanfon ebost atom post@complantcymru.org.uk