Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Adnoddau Addysgu Hygyrch

Mae’r adnoddau hygyrch hyn yn cefnogi pob plentyn a pherson ifanc i ddysgu am eu hawliau ac am y Comisiynydd.

Anghenion Dysgu Ychwanegol – 10 cynllun gwers

We’ve made 10 individual lesson plans, along with all the resources you need to deliver them, to help teach children and young people with additional learning needs about their rights.

Rydyn ni wedi creu 10 cynllun gwers unigol, yn ogystal â’r holl adnoddau byddwch chi angen i’w defnyd

Ewch i’n cynlluniau gwers

Pecyn symbolau CCUHP

Fideos

Posteri

Poster hawliau plant

Poster sy’n esbonio ein gwasanaeth Ymchwiliadau a Chyngor

Pecynnau Gweithgaredd

Gêmau a gweithgareddau sy’n gallu cael eu harwain gyda phlant a phobl ifanc i archwilio hawliau

Rydyn ni wrthi’n gyson yn datblygu adnoddau hygyrch newydd. Os hoffai athrawon neu ddisgyblion ein helpu i ddatblygu adnodd, neu os oes adnodd y byddech chi’n hoffi ei weld ar y dudalen yma, cysylltwch â ni.