Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Adnoddau gwrthfwlio a diogelwch arlein

Gyda help tîm Hwb, rydyn ni wedi cynnwys sawl linc defnyddiol ar y dudalen hon ag adnoddau i addysgwyr ar gwrth-fwlio a diogelwch arlein, ac ymddygiad moesogol arlein.

Darllenwch Fwy

Ein Gwaith Presennol

Pob tair blynedd rydyn ni’n cyhoeedi cynllun tair blynedd, sy’n amlinellu y gwaith byddwn ni’n eu gwneud er mwyn gwella bywydau plant. Cymerwch gip ar ein rhaglen waith presennol a'n prosiectau ar gyfer 2021/2022.

Darllenwch Fwy

Hwb Gwybodaeth Coronafeirws

Ein hwb gwybodaeth i deuluoedd a phlant, gyda chyngor, a tips sy'n ymwneud â'r Coronafeirws.

Darllenwch Fwy

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol 2021

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy