Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Adults sit around a table discussing

Panel Ymgynghorol oedolion – Recriwtio aelodau newydd

Ydych chi eisiau defnyddio eich profiad a'ch sgiliau er mwyn helpu ni i wneud gwahaniaeth? Rydyn ni'n recriwtio aelodau newydd i ymuno â'n Panel ymgynghorol. Gwnewch gais erbyn 27 Awst,

Darllenwch Fwy

Hawliau Plant yng Nghwricwlwm Cymru 2022

Mae ein papur byr i athrawon yn dangos sut mae’r Pedwar Diben a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo erthyglau sbesiffig o Gofensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Darllenwch Fwy

Tlodi Plant yng Nghymru

Darllenwch Siarter ar Gyfer Newid, ein hadroddiad ar dlodi plant yng Nghymru.

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy