Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Gweminar i weithwyr proffesiynol: Rhoi hawliau plant ar ganol eich gwaith

Cofrestrwch i'n gweminar am ddim ar 2 Mawrth. Bydd Yr Athro Sally Holland yn cyflwyno adnodd newydd ymarferol sy'n helpu sefydliadau datblygu eu gwaith ar hawliau plant.

Darllenwch Fwy

Gwneud Gwahaniaeth: Canllaw i helpu pobl ifanc i greu newid

Mae'n canllaw newydd yn helpu plant a phobl ifanc i godi llais am y materion sy'n bwysig iddyn nhw.

Darllenwch Fwy

Adnoddau Cyfnod Sylfaen

Wrth i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn troi'n 30, rydyn ni wedi cyhoeddi 8 cynllun gwers newydd i helpu ein dysgwyr ieuangaf deall eu hawliau. Rydyn ni hefyd wedi creu cân newydd ar hawliau plant!

Darllenwch Fwy

Hawliau Plant yng Nghwricwlwm Cymru 2022

Mae ein papur byr i athrawon yn dangos sut mae’r Pedwar Diben a’r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn hyrwyddo erthyglau sbesiffig o Gofensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Darllenwch Fwy

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal

Darllenwch Fwy

Seiberfwlio

Rydyn ni wedi gwrando ar brofiadau pobl ifanc o seiberfwlio yng Nghymru, ac wedi creu adnoddau i helpu creu newid.

Darllenwch Fwy

Taclo Islamoffobia

Rydyn ni wedi creu adnoddau i helpu ysgolion drafod a thaclo Islamoffobia.

Darllenwch Fwy

Adroddiad Blynyddol 2019

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.

Darllenwch Fwy