Plant a mesurau i lacio cyfyngiadau oherwydd Covid-19: Comisiynydd yn ysgrifennu at y Prif Weinidog, y Gweinidog Addysg ac undebau dysgu

7 Gorffennaf 2020

Ar 6ed o Orffennaf 2020 ysgrifennodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, at y Prif Weinidog Mark Drakeford AS, y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS ac i’r undebau dysgu yn gofyn am gyfres o fesurau i sicrhau bod plant yng Nghymru yn derbyn eu hawl i addysg, chwarae a chymdeithasu yn llawn.

Darllenwch y llythyr at y Prif Weinidog

Darllenwch y llythyr at y Gweinidog Addysg

Darllenwch y llythyr i’r Undebau Llafur