Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Comisiynydd Plant Cymru

Swydd Wag – Swyddog Cyfranogiad

Ni'n chwilio am Swyddog Cyfranogiad newydd i ymuno â'n tîm. Dyddiad Cau - 18 Awst

Adnoddau Hawliau Plant

Posteri newydd i blant a phobl ifanc; symbolau ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion; canllaw ar gyfer rheini, a llawer mwy.

Gobeithion i Gymru

Gobeithion i Gymru yw ein hymynghoriad cenedlaethol i blant, pobl ifanc, ac oedolion rhwng Mai a Thachwedd 2022.

Adnoddau gwrthfwlio a diogelwch arlein

Gyda help tîm Hwb, rydyn ni wedi cynnwys sawl linc defnyddiol ar y dudalen hon ag adnoddau i addysgwyr ar gwrth-fwlio a diogelwch arlein, ac ymddygiad moesogol arlein.

Ein Gwaith Presennol

Pob tair blynedd rydyn ni’n cyhoeedi cynllun tair blynedd, sy’n amlinellu y gwaith byddwn ni’n eu gwneud er mwyn gwella bywydau plant. Cymerwch gip ar ein rhaglen waith presennol a'n prosiectau ar gyfer eleni.

Hwb Gwybodaeth Coronafeirws

Ein hwb gwybodaeth i deuluoedd a phlant, gyda chyngor, a tips sy'n ymwneud â'r Coronafeirws.

Newyddion

Datganiadau Cyhoeddus y Comisiynydd.

Fy Nghynllunydd

Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth defnyddiol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal.

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar

Cân cofiadwy, posteri, cynlluniau gwers, a chanllawiau i weithwyr blynyddoedd cynnar.

Adroddiad Blynyddol 2021

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol diweddaraf.