Breuddwydion Cudd

Ar y 1af o Fawrth fe wnaethom gyhoeddi adroddiad am ymrwymiad Cymru i bobl ifanc sy'n gadael gofal, 'Breuddwydion Cudd'.

Darllenwch mwy

Adnodd Pontio’r Cenedlaethau

Ydych chi wedi ystyried sefydlu grwp sy'n pontio'r cenedlaethau yn eich ysgol neu clwb ieuenctid? Gall ein adnodd eich helpu.

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf