Adroddiad Blynyddol 2015/16

Mae ein Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015/16 ar gael i'w ddarllen nawr.

Darllenwch mwy

Y Gofal Cywir: Hawliau plant mewn gofal preswyl yng Nghymru

Mae'n hadroddiad ar brofiadau plant sy'n byw mewn gofal preswyl yng Nghymru ar gael nawr.

Darllenwch mwy

Ap Fy Nghynllynudd ar gael nawr

Mae Fy Nghynllynudd, ein ap i bobl ifanc mewn gofal, a'r rhai sy'n gadael gofal, ar gael i lawrlwytho nawr ar dyfeisiau iOS ac Android.

Darllenwch mwy

Gwrando a Chyfranogi

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

Hawliau

Dysgwch mwy am hawliau plant a CCUHP

Llysgenhadon Gwych

Ymunwch â'n cynllun Llysgenhadon Gwych i ysgolion cynradd!