Recriwtio

Hoffech chi ein helpu i gyflawni newid positif i blant a phobl ifanc yng Nghymru? Rydyn ni'n edrych am Swyddog Polisi newydd.

Darllenwch mwy

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Mae'n adnodd newydd yn helpu addysgwyr i roi hawliau plant yn ganolog i fywyd ysgol. Darllenwch e yma ar 18 Mai.

Darllenwch mwy

Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Seiliedig ar Hawliau Plant yng Nghymru

Ry'n ni wedi cyhoeddi canllaw ymarferol i helpu cyrff cyhoeddus i integreiddio hawliau plant i bob agwedd ar lunio penderfyniadau, polisi ac ymarfer.

Darllenwch mwy

Breuddwydion Cudd

Ar y 1af o Fawrth fe wnaethom gyhoeddi adroddiad am ymrwymiad Cymru i bobl ifanc sy'n gadael gofal, 'Breuddwydion Cudd'.

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf