Dull Gweithredu Hawliau Plant i Addysg yng Nghymru

Sut allwn ni osod hawliau plant ar ganol profiad addysg pob plentyn yng Nghymru? Darllenwch ein hadnodd yma

Darllenwch mwy

Tasg Arbennig Llysgenhadon Gwych

Mae'n Tasg Arbennig Llysgehnadon Gwych yn fyw! Defnyddiwch ein adnoddau i gynllunio a hyrwyddo Wythnos Gwrth-fwlio 2017 yn eich ysgol chi!

Darllenwch mwy

Adroddiad Blynyddol 16-17

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol 16-17.

Darllenwch mwy

Stori Sam

Mae 'Stori Sam: Gwrando ar brofiadau plant a phobl ifanc o fwlio yng Nghymru' ar gael i'w ddarllen yma

Darllenwch mwy

Blog

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant.

Ymchwiliadau a Chyngor

Angen cyngor ar fater sy'n effeithio plentyn neu person ifanc sy'n byw yng Nghymru? Efallai gallen ni helpu.

Cyfrannwch i’n gwaith

Rydyn ni'n rhedeg cynllun i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ac i grwpiau mewn cymunedau lleol. Dysgwch mwy.

Newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Drydar ar gyfer y newyddion diweddaraf