Y Gofal Cywir: Hawliau plant mewn gofal preswyl yng Nghymru

Mae'n hadroddiad ar brofiadau plant sy'n byw mewn gofal preswyl yng Nghymru ar gael nawr.

Darllenwch mwy

Ymunwch â’n panel ymgynghorol newydd i oedolion

Ry'n ni'n recriwtio aelodau i banel ymgynghorol newydd. Am fwy o wybodaeth, ac i wneud cais, cliciwch yma..

Darllenwch mwy

Ap Fy Nghynllynudd ar gael nawr

Mae Fy Nghynllynudd, ein ap i bobl ifanc mewn gofal, a'r rhai sy'n gadael gofal, ar gael i lawrlwytho nawr ar dyfeisiau iOS ac Android.

Darllenwch mwy

Gwrando a Chyfranogi

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

Hawliau

Dysgwch mwy am hawliau plant a CCUHP

Llysgenhadon Gwych