Gweminar Ysgolion Uwchradd

Ymunwch â'n gweminar i ysgolion uwchradd ar ddiwedd y mis i drafod ffyrdd o hyrwyddo hawliau plant yn eich ysgol.

Darllenwch mwy

AGENDA

Lawrlwythwch AGENDA, canllaw i bobl ifanc sy'n ffocysu ar adeiladu perthnasoedd iach.

Darllenwch mwy

Gwrando a Chyfranogi

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

Hawliau

Dysgwch mwy am hawliau plant a CCUHP

Llysgenhadon Gwych

Ymunwch â'n cynllun Llysgenhadon Gwych i ysgolion cynradd!