Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Safbwyntiau Polisi

Byddwn ni’n diweddaru’r dudalen hon i esbonio rhai o’n safbwyntiau polisi ar faterion allweddol.

Gwasanethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

Mae’r papur safbwynt hwn yn amlinellu ein safbwynt ar ddyfodol gwasanaethau iechyd meddwl i blant yng Nghymru.

Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACEs)

Ein barn ar rhai o’r problemau posibl wrth bennu ‘ACEs’ yn sbardun ar gyfer llunio polisi cyhoeddus ar gyfer plant, ond hefyd tair mantais fawr o fod yn genedl sy’n ‘ymwybodol o ACEs’.

Amddiffyniad Cyfartal

Rydyn ni wedi creu rhestr o gwestiynau cyffredin sy’n amlienllu ein safbwynt ar Amddiffyniad Cyfartal.

Addysg yn y cartref

Rydyn ni wedi creu rhestr o gwestiynau cyffredin sy’n amlinellu ein safbwynt ar Addysg Ddewisol yn y Cartref.

Diwygio’r Cwricwlwm

Darllenwch ein papur safbwynt ar bwysigrwydd Addysg Hawliau Dynol yn y cwricwlwm newydd.

Gofal Plant

Rydyn ni eisiau i Lywodraeth Cymru ailfeddwl ei chynnig gofal plant. Rydyn ni wedi creu tudalen i esbonio pam.