Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Dysgwch fwy am Sally Holland, y Comisiynydd Plant

Mae Sally Holland wedi’i chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol, ac mae ganddi hi brofiad yn y sectorau statudol a gwirfoddol.

Cyn dechrau fel Comisiynydd Plant Cymru, roedd hi’n athro yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ystod ei hamser yn y brifysgol, sefydlodd hi Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) ac fe ddaeth hi’n gyfarwyddwr ar y canolfan.

Yn wreiddiol o’r Alban, mae Sally wedi byw yng Nghymru ers 1992.

Mae hi’n ddysgwr Cymraeg brwd.

Ei gwaith

Mae ei gwaith wedi cynnwys lles ac iechyd meddwl plant, mynd i’r afael â bwlio, lleihau anghydraddoldebau, a gwella’r broses o symud i oedolaeth i blant a phobl ifanc gydag anableddau dysgu.

Mae hi’n ymgyrchu am amddiffyniad cyfartal yn y gyfraith i ddiogelu plant rhag ymosodiad corfforol ac yn gobeithio i weld holl gyrff cyhoeddus Cymru yn rhoi hawliau plant ar ganol eu gwaith.

Tîm Rheoli Comisiynydd Plant Cymru

Yn ogystal â’r Comisiynydd, mae tîm rheoli’r sefydliad yn cynnwys y pobl yma:

Andy Wallsgrove – Pennaeth Gweithrediadau

Sara Jermin – Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformaiad

Rachel Thomas – Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Tony Evans – Pennaeth Cyllid

Amanda Evans – Pennaeth Adnoddau Dynol

Bwriad y tîm rheoli yw bod yn agored am unrhyw materion preifat sy’n gysylltiedig â’u gwaith.

Mae Cofrestr Buddiannau, sy’n cynnwys y Datganiadau Buddiant a wnaed gan aelodau o Dîm Rheoli’r sefydliad, ar gael yma.