Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Myfyrwyr / Hyfforddiant Proffesiynol

Rydyn ni wedi creu 3 darlith/cynllun gwers i Brifysgolion a Cholegau sy’n cyflwyno hawliau plant a gwaith ein swyddfa.

Maen nhw hefyd yn dangos sut gall myfyrwyr defnyddio hawliau plant fel fframwaith yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y dyfodol.

Darlith 1 – Hawliau Plant a Chomisiynydd Plant Cymru

Mae’r darlith yn cyflwyno hawliau plant a gwaith ein swyddfa. Mae’n cynnwys elfennau sy’n datblygu dealltwriaeth o hawliau plant, fideos sy’n esbonio rôl y Comisiynydd Plant, a chwis interactif.

Darlith 2 – Dull Gweithredu Hawliau Plant

Sut ydy fframwaith hawliau plant yn helpu yr rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc?

Darlith 3 – Dull Hawliau Plant i addysg

Mae’r darlith hwn yn anelu yn bennaf at fyfyrwyr addysg a’r rhai sydd eisiau dysgu, ac yn trafod sut gall hawliau plant helpu athrawon a phlant mewn addysg.