Comisiynydd yn cwrdd â phobl ifanc Maes G

27 Hydref 2014

Pa gwybodaeth rhannodd pobl ifanc Bangor gyda’r Comisiynydd yn ein grwp cymunedol ym Mangor?

Yr hen broblemau: goleuo gwael, cyffuriau, ac ardaloedd chwarae blêr.

Cyflwynodd y grwp eu syniadau, a thanlinellir problemau fwya’r ardal gyda chamerau fflip.

Er hyn, roedd digon o wybodaeth positif hefyd: bu’r pobl ifanc yn canmol cymuned agos yr ardal, y clwb ieuenctid, a roedd amser ar gyfer gig bach lle bu Josh yn perfformio trac o’i albwm newydd! Gwych!