Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Keith Towler
Latest

Newyddlen Comisiynydd Plant Cymru

Hoffech chi dderbyn y newyddion diweddaraf o swyddfa Comisiynydd Plant Cymru yn syth i'ch cyfrif ebost?

Gallwch gofrestru yma.

 
Annual work plan
Latest

Cynllun Gwaith Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

Ydych chi eisiau dysgu mwy am ein gwaith eleni? Mae ein Cynllun Blynyddol yn cyflwyno ein rhaglen waith a’n blaenoriaethau o 1 Ebrill 2014 tan 31 Mawrth 2015.

 
Llysgenhadon Gwych
Latest

Llysgenhadon Gwych – Tasg Arbennig mis Ionawr!

Diolch am gwblhau ein Tasg Arbennig. Cafwyd ymatebion gan tua pedwar cant o blant a phobl ifanc, a bydd ein canfyddiadau'n cael eu rhannu dros yr wythnosau nesaf.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych