Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Beth nesa
Latest

Beth Nesa' | What Next?

Rydyn ni eisiau clywed barn pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.

Cymerwch rhan heddiw a gwnewch gwahaniaeth.

 
CC
Latest

Adroddiad Comisiynwyr y DU

Mae Sally a comisiynwyr plant arall y DU wedi ysgrifennu adroddiad ar y cyd i'r Cenhedloedd Unedig am hawliau plant ar draws y wlad. Darllenwch yr adroddiad yma a'r datganiad i'r wasg yma.

 
logo comisiynydd plant cymru
Latest

Ciniawau Ysgol

Cwblhaodd dros 1000 o'n Llysgenhadon Gwych ein holiadur ar giniawau ysgol. Darllenwch y canfyddiadau.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych