Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, Caerdydd, Hawliu Plant
Latest

Gwyliwch ein swyddfa'n gweithio

Ymunwch â'n dathliad o hawliau plant ar Ddiwrnod Byd Eang y Plant. Dewch i'n stondin yng Nghaerdydd a byddwch yn frysur ar Drydar!

 
Keith towler, comisiynydd plant cymru
Latest

Bywydau Llawn: Mynediad Cyfartal?

Darllenwch ein hadroddiad ar hygyrchedd ysgolion uwchradd yng Nghymru i gadeiriau olwyn.

 
Annual work plan
Latest

Adolygiad o'n swyddogaethau

Mae adolygiad annibynnol o'n swyddogaethau yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. I ddarllen mwy ac i ddarganfod sut gallwch chi gymryd rhan, cliciwch yma.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych