Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Beth Nesa, Comisiynydd Plant Cymru
Latest

Beth Nesa | What Next - Y canfyddiadau

Darllenwch y canfyddiadau o'n hymgynghoriad mwyaf erioed gyda phlant a phobl ifanc Cymru.

 
teithio i'r ysgol
Latest

Herio Adroddiadau Negyddol LHDT yn y Cyfryngau

Eisiau gwybod sut i herio portreadau niweidiol yn y cyfryngau? Edrychwch ar ein canllaw newydd!

 
Fy Nghynllunydd, hawliau plant, comisiynydd plant cymru
Latest

Ap Fy Nghynllynudd ar gael nawr

Mae Fy Nghynllynudd, ein ap i bobl ifanc mewn gofal, a'r rhai sy'n gadael gofal, ar gael i lawrlwytho nawr ar dyfeisiau iOS ac Android.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych