Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Ymgyrch Pallial
Latest

Dysgu'r gwersi: Ymgyrch Pallial

Bydd yr adroddiad hwn am y tro cyntaf yn ceisio canfod unrhyw wersi y gallai ymgyrchoedd y dyfodol eu dysgu ac yn edrych ar oblygiadau Ymgyrch Pallial i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau gofal heddiw.

 
Llysgenhadon Gwych, Cinio Ysgol, Keith Towler
Latest

Ciniawau Ysgol

Cwblhaodd dros 1000 o'n Llysgenhadon Gwych ein holiadur ar giniawau ysgol. Darllenwch y canfyddiadau.

 
Keith Towler
Latest

Llysgenhadon Gwych

Ewch i'n gwefan Llysgenhadon Gwych i weld mwy o wybodaeth am ein cynllun i ysgolion cynradd

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych