Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Sally Holland
Latest

Gweminar - 8/12/15

Ymunwch â'n gweminar Llysgenhadon Gwych nesa'. Os dy'ch chi ddim yn rhan o'n cynllun yn barod, does dim ots, rydych chi dal yn gallu cymryd rhan. Cer i'n gwefan Llysgenhadon Gwych am fwy o wybodaeth.

 
Adroddiad blynyddol, comisiynydd plant cymru
Latest

Adroddiad Blynyddol 2014-15

Mae'n Hadroddiad Blynyddol ar gael i ddarllen nawr.

 
cynllun gwaith
Latest

Cynllun Blynyddol 2015-16

Darllenwch am y gwaith rydyn ni'n ffocysu ar yn ystod y flwyddyn nesaf trwy ddarllen ein Cynllun Blynyddol.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych