Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
Latest

Blog Sally

Darllenwch blog y Comisiynydd Plant newydd, ar ei diwrnod cyntaf yn y swydd.

 
lac
Latest

Fy mywyd i yw e

Mae'n hadroddiad yn cipio barnau a theimladau y pobl ifanc wnaeth mynychu ein digwyddiadau i bobl ifanc mewn gofal, a rhai sy'n gadael gofal, yn Gorffennaf ac Awst 2014.

 
logo comisiynydd plant cymru
Latest

Ciniawau Ysgol

Cwblhaodd dros 1000 o'n Llysgenhadon Gwych ein holiadur ar giniawau ysgol. Darllenwch y canfyddiadau.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych