Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Llysgenhadon Gwych, Cinio Ysgol, Keith Towler
Latest

Ciniawau Ysgol

Cwblhaodd dros 1000 o'n Llysgenhadon Gwych ein holiadur ar giniawau ysgol. Darllenwch y canfyddiadau.

 
Keith towler, comisiynydd plant cymru
Latest

Bywydau Llawn: Mynediad Cyfartal?

Darllenwch ein hadroddiad ar hygyrchedd ysgolion uwchradd yng Nghymru i gadeiriau olwyn.

 
Annual work plan
Latest

Cyngor a Chymorth

Mae’r gwasanaethCyngor a Chymorth yn gyfrinachol ac ar gael am ddim.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych