Opsiynau hygyrchedd : Gweld y gosodiad symlaf (Analluogi CSS) Gweld y testun : Bach Canolig Mawr
 
Comisiynydd Plant Cymru
Latest

Gwyliwch ein swyddfa'n gweithio

Ymunwch â'n sianel YouTube ar gyfer fideos diweddaraf ein swyddfa.

 
Comisiynydd Plant Cymru
Latest

Adroddiad Blynyddol 2014

Lawnsiwyd adroddiad blynyddol y Comisiynydd Plant ar y 13eg o Hydref. Mae'r adroddiad ar gael ar ein tudalen cyhoeddiadau.

 
Annual work plan
Latest

Adolygiad o'n swyddogaethau

Mae adolygiad annibynnol o'n swyddogaethau yn cael ei gynnal ar hyn o bryd. I ddarllen mwy ac i ddarganfod sut gallwch chi gymryd rhan, cliciwch yma.

Ateb nôl - Beth sy'n bwysig i chi?
 

Grwpiau Ymgynghorol

 

Ffeindiwch mwy o wybodaeth ar sut ry'n ni'n gwrando ar blant a phobl ifanc o ar draws Cymru ac am ein gwaith cyfranogi yn gyffredinol.

Cyngor a Chymorth

Ffoniwch 0808 801 1000 rhwng 9yb a 5yp (Llun - Gwener) a gofynnwch am Gyngor a Chymorth. Neu tecstiwch ni ar 80800. Mwy o wybodaeth yma.

 0808 801 1000

Gemau a Chwisiau

Gemau a Chwisiau

Llysgenhadon Gwych