Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Y Ffordd Gywir – Dull Hawliau Plant

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl waith rydyn ni wedi’i wneud i gyflwyno Dull Hawliau Plant ym mhob penderfyniad, polisi ac ymarfer.

Dyma grynodeb –

Crynodeb o’r Ffordd Gywir

Gweler isod sut y gellir defnyddio’r dull hwn trwy addysg, trwy ofal cymdeithasol a sut mae’n cael ei ddefnyddio yng Nghymru fel fframwaith wrth weithio gyda phlant.