Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Torfaen

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

By clicking on the link below you will find a list of activities for children and young people in Torfaen. Please note you should add the word “free” to the keyword box to find free activities:

Torfaen – Family Information Service

The National Museum of Wales have launched a series of free events organised by young people for young people at their museums this summer. Find your nearest national museum by clicking on the link below:

National Museum Wales

The Urdd are running lots of free sports and play activities through the medium of Welsh this summer, in many locations across Wales. Take a look at their webpage below to find your nearest sessions (*Please note that this webpage also includes some paid-for sessions*):

Holiday Activities – Urdd Gobaith Cymru

By clicking on the link below you will find volunteering opportunities within your local area.

To find opportunities type your postcode in the search box and select the amount of miles you would be able to travel.

Make sure you double check the age of the volunteering opportunity before you apply.

Volunteering Wales

You can find volunteer opportunities for Barnardo’s by clicking on the link below. They accept volunteers over the age of 14.

Barnardo’s – Volunteer Opportunities

By clicking on the webpage below you will be able to find volunteering opportunities with Mencap. Volunteers need to be over 16, any volunteer under 18 needs permission from their parent or carer.

Mencap – Volunteer Opportunities