Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Rhondda Cynon Taf

Bwriad y dudalen yma yn ein Hwb Gwybodaeth yw darparu manylion am weithgareddau a digwyddiadau mynediad am ddim i blant a phobl ifanc yn ystod haf 2021.  Rydyn ni wedi gwahodd awdurdodau lleol, sefydliadau cenedlaethol ac elusennau i rannu manylion eu digwyddiadau a’u gweithgareddau gyda ni, i ni gael eu cynnwys ar y dudalen hon ar y we.

Rydyn ni wedi gofyn i sefydliadau roi gwybodaeth berthnasol i ni am hygyrchedd, darpariaeth iaith, lleoliad, staffio etc., gan gynnwys cadarnhau eu bod yn dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ond aethon ni ddim ati i wirio’r manylion maen nhw wedi’u darparu yn annibynnol.

Rydyn ni wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth mor gywir ac wedi’i diweddaru gymaint â phosib, ond yr asiantaeth allanol neu’r sefydliad(au) sy’n cynnal y gweithgaredd sydd wedi darparu’r wybodaeth y byddwn ni’n ei rhoi ar ein safle. Allwn ni ddim cael ein hystyried yn gyfrifol am gywirdeb yr wybodaeth, a bydden ni’n eich cynghori i gysylltu â darparwr y digwyddiad neu’r gweithgaredd yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y manylion a nodwyd.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol bod rhai gwasanaethau’n cynnig llai o ddarpariaeth ar hyn o bryd oherwydd canllawiau Covid. Gallai hynny olygu bod lleoedd yn llenwi’n gyflymach nag arfer.

Mae gan Rhondda Cynon Taf nifer o weithgareddau i deuluoedd RhCT sydd â phlant gydag anghenion arbennig. I gofrestru eich diddordeb  cliciwch ar y ddolen isod:

Haf o Hwyl CBS

Mae Gilfach Goch Community Association yn cynnal gweithgareddau yn Rhondda Cynon Taff, a Phen-y-Bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Cynllun Chwarae dros y Gwyliau, sy’n agor i blant a phobl ifanc rwhng 5-14 oed.

Ewch i’w gwefan i ddarllen mwy ac i weld gweithgareddau eraill

Bob dydd Gwener trwy gydol mis Awst, cynhelir sesiynau Swmba i blant rhwng 5-11 oed yn Eglwys Gatholig Hallows, Pontyclun rhwng 10yb ac 11yb. Os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl – Swmba i Blant

Bob dydd Iau trwy gydol mis Awst, cynhelir sesiynau Swmba ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-25 oed yn Eglwys Gatholig Hallows, Pontyclun rhwng 17yh a 18yh. Os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl – Dewch i Swmba

Bob dydd Iau trwy gydol mis Awst, cynhelir sesiynau Ioga a Symud i Ddechreuwyr ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-25oed yn Eglwys Gatholig Hallows, Pontyclun rhwng 18yh a 19yh. Os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl – Ioga a Symud i Ddechreuwyr

Ar ddydd Gwener y 6ed o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Gwernifor, Mountain Ash rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn Chwarae RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Llun y 9fed o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Garth, Tonypandy rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn Chwarae RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Gwener y 13eg o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed yn ysgol Gymunedol Aberdar rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Mawrth yr 17eg o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Darran, Ferndale rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Gwener yr 20fed o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed yng Nghilgant Morien, Rhydfelen rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Llun y 23ain o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc y Pentre rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Gwener y 27ain o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Aberdar rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar y linc isod gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Rhondda Cynon Taf:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Rhonadda Cynon Taf

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru

Wrth glicio ar y linc isod gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal leol.

I ddod o hyd i gyfleoedd, teipiwch eich cod post yn y blwch chwilio a dewiswch faint o filltiroedd y byddech chi’n gallu eu teithio.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio oedran y cyfle gwirfoddoli ddwywaith cyn i chi wneud cais.

Gwirfoddoli Cymru

Mae gan Dy Hafan gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc dros 16 oed. Gallwch ddarganfod mwy yma:

Ty Hafan – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wirfoddoli i Barnardo’s wrth glicio ar y linc isod. Maen nhw’n derbyn gwirfoddolwyr dros 14 oed.

Barnardo’s – Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli gyda Mencap wrth glicio ar y dudalen we isod. Mae angen i wirfoddolwyr fod dros 16 oed, unrhyw wirfoddolwr sydd o dan 18 oed fe fydd angen caniatâd gan riant neu ofalwr.

Mencap – Cyfleoedd i Wirfoddoli