Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Pethau y gallwch eu gwneud gartref

Rydyn ni wedi creu rhai gweithgareddau hwyliog i chi eu gwneud gartref gyda’r bobl yn eich tŷ:

10 Syniad ar gyfer blwch cardbord

10 Syniad i’w gwneud yn yr awyr agored

10 Syniad chwarae gyda phlant o dan 5 oed

Sut mae creu swigod gwych

10 Syniad chwareus i’r teulu gyfan

Os ydych chi wedi mwynhau rhoi cynnig ar y gweithgareddau uchod neu os hoffech weld mwy, yna fe allech chi roi gwybod i ni trwy drydar @childcomwales neu fe allech chi gysylltu â ni ar e-bost post@childcomwaels.org.uk

NSPCC

Mae’r NSPCC wedi ymuno â Vroom er mwyn rhoi ychydig o awgrymiadau hwyliog a hawdd i’ch helpu chi i ddod â hyd yn oed mwy o Edrych, Dweud, Canu a Chwarae i drefn bob dydd eich babi. Cliciwch ar y linc isod i ymweld â’u gwefan:

NSPCC