Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Pethau y gallwch eu gwneud gartref

Rydyn ni wedi creu rhai gweithgareddau hwyliog i chi eu gwneud gartref gyda’r bobl yn eich tŷ:

10 Syniad ar gyfer blwch cardbord

10 Syniad i’w gwneud yn yr awyr agored

10 Syniad chwarae gyda phlant o dan 5 oed

Sut mae creu swigod gwych

10 Syniad chwareus i’r teulu gyfan

Os ydych chi wedi mwynhau rhoi cynnig ar y gweithgareddau uchod neu os hoffech weld mwy, yna fe allech chi roi gwybod i ni trwy drydar @childcomwales neu fe allech chi gysylltu â ni ar e-bost post@childcomwaels.org.uk

NSPCC

Mae’r NSPCC wedi ymuno â Vroom er mwyn rhoi ychydig o awgrymiadau hwyliog a hawdd i’ch helpu chi i ddod â hyd yn oed mwy o Edrych, Dweud, Canu a Chwarae i drefn bob dydd eich babi. Cliciwch ar y linc isod i ymweld â’u gwefan:

NSPCC

National Trust

Mae’r National Trust wedi llunio rhestr hwyliog o 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾, mae’r rhestr yn cynnwys pethau i’w gwneud gartref a thu allan i’r tŷ:

National Trust – 50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾

Chwarae Cymru

Mae Chwarae Cymru wedi gweithio gyda Playing Out – mudiad dan arweiniad rhieni a thrigolion sy’n gweithio i hyrwyddo chwarae stryd – i gynhyrchu llawlyfr a deunyddiau ategol i gynorthwyo rhieni i drefnu sesiynau chwarae ar eu stryd.

Darganfyddwch fwy am chwarae stryd yma:

Chwarae Stryd

Hefyd gallech gysylltu â mail@playwales.org.uk am fwy o wybodaeth.

Llyfr Chwarae

Mae diwrnod chwarae yn ddiwrnod o ddathliad cenedlaethol am eich hawl i chwarae. Eleni rydym wedi gweithio gyda Chwarae Cymru a phlant a phobl ifanc ledled Cymru i greu e-lyfr. Mae’r e-lyfr wedi’i lenwi â gemau hwyliog i chi roi cynnig arnyn nhw, gadewch i ni wybod a ydych chi’n mwynhau chwarae’r gemau neu os oes gennych chi syniad eich hun trwy drydar @childcomwales a defnyddio #hafohwyl neu drwy e-bostio post@complantcymru.org.uk.

Llyfr Chwarae – Haf o Hwyl

Diolch yn fawr i’n Llysgenhadon Gwych, Uwchradd a Chymunedol am eu syniadau gwych.