Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Gweminar Hawliau Plant i weithwyr proffesiyniol

  • Gweminar i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant yn uniongyrchol neu sydd â gwaith sy’n effeithio ar blant
  • Cyflwyniad i’n hadnodd am ddim sy’n helpu sefydliadau rhoi hawliau plant ar ganol eu gwaith
  • 2 Mawrth – Gweminar cyfrwng Cymraeg 11:30am/Gweminar cyfrwng Saesneg 12:30pm

Ydych chi’n gweithio gyda phlant a phob ifanc?

Ymunwch â’n gweminar i ddysgu am sut gall ein hadnodd newydd eich helpu i asesu a datblygu y ffordd rydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Bydd y gweminar yn cael ei arwain gan Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.

Gall yr adnodd eich helpu i:

  • rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc i siapio a dylanwadu ar eich gwaith
  • sefydlu ffordd o wrando a chyfathrebu gyda’r plant a phobl ifanc sy’n defnyddio eich gwasanaeth
  • datblygu dealltwriaeth cydweithwyr o hawliau plant, trwy ddefnyddio ein hadnoddau am ddim
  • asesu sut gall darnau unigol o waith effeithio ar grwpiau penodol o blant
  • bod yn mwy atebol i’r plant a phobl ifanc sy’n defnyddio eich gwasanaeth
  • rhoi hawliau plant ar ganol eich gwaith fel sefydliad/tîm/tîm prosiect.

Astudiaethau achos

Byddwn ni’n trafod y gwaith da sy’n digwydd ar draws byrddau iechyd, ysgolion, a chynghorau Cymreig, a sut gall technegau tebyg eich helpu chi.

Sut mae’r gweminar yn gweithio

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn gwrando yn unig, sy’n golygu bod dim angen meicroffon neu webcam. Byddwch chi’n gallu cyfathrebu gyda ni trwy deipio mewn bocs cwestiynau. Ar ôl i chi deipio eich cwestiwn, byddwn ni’n ei weld yn syth.

Cofrestru

Gweminar Cymraeg – 2 Mawrth 11:30 am

Gweminar Saesneg – 2 Mawrth 12:30pm