Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

#HoliKirsty ar 24 Mehefin

Ar Ddydd Mawrth 24 Mehefin, cymerodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, cwestiynau gan blant a phobl ifanc ar draws Gymru.

Beth ddigwyddodd?

Anfonodd dros 80 o blant eu cwestiynau at swyddfa’r Comisiynydd Plant. Cafodd 11 cwestiwn eu dewis i anfon at y Gweinidog. Ymatebodd y Gweinidog i’r cwestiynau yma yn ystod Cynhadledd y Wasg ddyddiol Llywodraeth Cymru am 12:30 ar Ddydd Mawrth 24 Mehefin.

Mae’r cyfle hwn nawr wedi dod i ben.

Gwyliwch y Gynhadledd i’r Wasg eto

Beth sy’n digwydd nawr?

Mae tîm y Comisiynydd wedi anfon holl gwestiynau plant a phobl ifanc at dîm y Gweinidog Addysg. Bydd y tîm yn ymateb i themâu’r cwestiynau, gan gynnwys dychwelyd i’r ysgol, ac effaith colli ysgol ar raddau ac arholiadau.

Byddwn yn cyhoeddi ymateb y Llywodraeth ar y gwefan hwn unwaith mae’r Llywodraeth wedi ymateb.

Mae’r swyddfa wedi cysylltu â’r bobl ifanc a chafodd eu cwestiwn wedi holi i’r Gweinidog.

Dal angen dweud eich dweud?

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Fedrwch chi gyfrannu at yr ymgynghoriad trwy ebostio’r Pwyllgor.