Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Beth Nawr – Cymerwch yr holiadur

Mae ein holiadur Beth Nawr? wedi cau.

Diolch i’r 10,000+ a wnaeth cwblhau’r holiaduron.

Bydd y canfyddiadau yn cael eu cyhoeddi yn 2019.

Hawliau Plant yng Nghymru, 2018

Er mwyn ein helpu gyda dylunio’r holiadur, roedden ni eisiau gasglu y wybodaeth sydd yn barod yn bodoli am blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Gofynnon ni i Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd i wneud y gwaith yma ar ein cyfer.

Gallwch ddod o hyd i’r adroddiad a ysgrifennwyd ganddynt yma.

Rydym ni wedi ysgrifennu darn byrrach i ddangos beth yr ydym ni wedi dysgu o adroddiad WISERD, a beth yr ydym yn bwriadu gwneud gyda’r wybodaeth.

Hawliau Plant mewn arolwg ysgol

Yn gynharach eleni fe gynhaliom ni arolwg cenedlaethol i fesur sut mae plant a phobl ifanc yng Nghymru yn profi pum egwyddor dull hawliau plant yn eu haddysg.

Cymerodd 162 o ysgolion ar draws Cymru ran yn yr arolwg.

Rydym wedi cyhoeddi’r canlyniadau yma.