Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Amserlen Llysgenhadon Gwych 2018/19

Dyma’n amserlen ar gyfer ein cynllun Llysgenhadon Gwych ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19.

Gallwch gofrestru i’r cynllun am ddim.

Pecyn croeso

Byddwch chi’n derbyn pecyn o adnoddau a chanllawiau ym mis Medi, neu pryd bynnag rydych chi’n ymuno gyda’r cynllun.

Etholiadau

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n dewis o leiaf 2 Lysgennad ar ddechrau’r flwyddyn ysgol. Gallwch chi ddewis mwy na dau os byddwch chi’n dymuno. Efallai bydd ein hadnoddau etholiad yn ddefnyddiol i chi.

Digwyddiadau croeso

Byddwn ni’n cynnal tri digwyddiad croeso ar gyfer ein Llysgenhadon Gwych.  Bydd cofrestru yn agor ym Mis Medi. Bydd pob digwyddiad yn para am ddiwrnod ysgol. Dyma’r dyddiadau:

  • 9 Hydref yng Nghaerdydd
  • 17 Hydref yng Nghaerfyrddin
  • 24 Tachwedd yng Nghonwy

Tasgau Arbennig

Deunyddiau celf, peniau ffelt, siswrn. glanhawyr pibellu, a phlu ar luain bwrdd smotiogDyma’r tasgau y bydd Sally yn eu gosod ar gyfer ei Llysgenhadon yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd gwybodaeth ar bob dasg unigol ar ein tudalen Tasgau Arbennig pan mae’r dasg yn dechrau.

Tymor yr Hydref – Beth Nawr? What Now?

Holiaduron i helpu’r Comisiynydd i osod ei gwaith am y tair mlynedd nesaf. Byddwn ni’n gofyn i blant, pobl ifanc ac oedolion beth sy’n bwysig iddyn nhw fel bod ni’n gallu defnyddio eu hadborth i siapio ein gwaith.

Pa hawliau sy’n cael eu cefnogi?

Erthygl 12.

Pwy sy’n gallu cymryd rhan?

Pob plentyn ac oedolyn yn eich ysgol.

Tymor y Gwanwyn – Cynllun Llesiant y byd digidol, yn gysylltiedig â Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ym mis Chwefror 2019.

Bydd pobl ifanc yn eich ysgol yn archwilio sut maen nhw’n profi ac yn diogelu eu hawliau ar-lein.

Pa hawliau sy’n cael eu cefnogi?

Erthyglau 12,13,15,16,19 a 34.

Pwy sy’n gallu cymryd rhan?

Pob plentyn yng Nghyfnod Allweddol 2.

Yr holl athrawon, staff cymorth addysgu a rhieni.

Tymor yr Haf – Holiadur Hawliau

Mae pob ysgol yn derbyn adroddiad unigryw sy’n edrych ar sut mae plant yn profi eu hawliau yn eich ysgol chi.

Pa hawliau sy’n cael eu cefnogi?

Erthyglau 2, 12, 29 a 42.

Pwy sy’n gallu cymryd rhan?

Pob plentyn yng Nghyfnod Allweddol 2.

Yr holl athrawon a staff cymorth addysgu.