Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Gwneud cwyn

I wneud yn siŵr ein bod yn gweithio fel tîm, rydym am wrando yn ofalus ar unrhyw gwynion sydd gennych am ein gwaith.

Byddwn yn delio â’ch cwyn mewn modd agored ac onest. Y peth pwysig yw y byddwn yn sicrhau nad effeithir ar eich cyswllt â ni yn y dyfodol oherwydd eich bod wedi gwneud cwyn.

Gallwch ddarllen am sut i wneud cwyn trwy ddarllen ein canllaw cwyno.

Croeso i chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth.