Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Panel Ifanc – Aelodau Newydd

11-17 oed?

Ydych chi’n teimlo’n frwdfrydig am hawliau plant? Ydych chi eisiau helpu ni wneud yn siwr bod pob plentyn yng Nghymru yn cael ei hawliau?

Yna gwnewch gais i ddod yn aelod o Banel Ymgynghorol Ieuenctid Comisiynydd Plant Cymru!

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio aelodau newydd i fod yn rhan o’n Panel Ymgynghorol Ifanc ar gyfer 2022.

Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â’r Comisiynydd a’i thîm a dweud eich dweud ar ddarnau o waith effeithiol i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant.

Gwneud cais

Gwnewch gais trwy lenwi ein ffurflen gais arlein, neu fe allwch chi brintio a llenwi y fersiwn yma, ac anfon hi nôl atom yn y post. Does dim angen i chi wneud y ddau.

Plis llenwch ein ffurflen Cydraddoldeb a Monitro Amrywiaeth hefyd, ac ebostiwch hi nôl atom.

Rhaid i chi anfon eich cais atom erbyn ddydd Llun y 1af o Dachwedd 2021.

Pethau i’w darllen

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Mae’r pecyn yma yn:

  • esbonio mwy am y panel
  • nodi pa dyddiadau bydd y panel yn cwrdd yn 2022
  • esbonio pa sgiliau sydd angen ar aelodau

Lawrlwythwch y wybodaeth i ymgeiswyr (PDF)

Nodyn Preifatrwydd

Wrth lenwi ein ffurflen gais, byddwch chi’n rhannu gwybodaeth personol gyda ni.

Mae ein nodyn preifatrwydd yn esbonio sut byddwn ni’n cadw’r wybodaeth yma yn ddiogel.

Larwlwythwch ein nodyn preifatrwydd (PDF)

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech chi siarad â rhywun am y cyfle hwn neu os hoffech mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni a gofynwch am Kath Mattingly neu Rhian Evans, neu anfonwch e-bost post@complantcymru.org.uk

Beth mae ein haelodau ni’n dweud?

Morgan

Elena