Gweld y testun: Bach Canolig Mawr

Hawliau Plant

Mae gan blant a phobl ifanc 42 hawl dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae’r 42 hawl yma yn cynnwys y pethau mae angen ar blant i dyfu yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.

Gallwch ddarllen yr hawliau i gyd yma.

Yn 2011 Cymru oedd y wlad gyntaf i wneud y Confensiwn yn rhan o’i chyfraith. Gallwch ddarllen mwy am y mesur hwn yma.

Adnoddau Hawliau

Pob erthygl yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) 

Poster hawliau i ysgolion cynradd

Poster hawliau i ysgolion uwchradd

Adnodd Symbolau Hawliau Plant 

Fframwaith hawliau plant i weithwyr proffesiynol

Ewch i’n adran adnoddau